Politikalarımız


92 1
92
PlayPause

Çevre Politikası

Mavi Deniz ve çalışanları olarak, “çevreyi” gelecek nesillere emanet edilecek bir şey olarak görüyoruz. Çevreyi ve doğal kaynakları, yönetimimizin temelini oluşturan Toplam Kalite felsefesi anlayışıyla koruduğumuzu iddia ediyoruz.

Bu açıdan Mavi Deniz:

 • Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla, doğal kaynaklarımızı korumak, enerji ve hammaddeleri en verimli ve verimli bir şekilde kullanmak, teknik ve ekonomik ve ticari değerlendirmeyi takiben, çevreye deşarj edilen atıkları en aza indiren teknolojiyi uygulamak.
 • Kaynağında oluşmadan önce kirliliği önleyecek özenli sistemler.
 • Yerel ve uluslararası çevre sistemlerinin yasal kural ve düzenlemelerine uygun davranır.
 • Planlama aşamasından başlayarak üretim ve kullanım sırasında olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek için malzeme ve teknolojiyi seçin.
 • Ekolojik riski ortadan kaldırmak için çevresel parametreleri sürekli kontrol eden, izleyen ve tanımlayan bir altyapı geliştirmek.
 • Mavi Deniz bünyesindeki çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı eğiterek ve kontrol ederek çevre duyarlılığını arttırmak.
 • Geri kazanım ve geri dönüşüm faaliyetlerini destekleyen atık miktarını azaltmak.
 • Ürünlerimizde üretim süreçlerimizde yeni veya geliştirilmiş uygun teknolojileri kurarak kirliliği önlemek.
 • Daha az çevresel etkiye sahip, daha az yakıt tüketen, daha az gürültülü ve daha fazla geri dönüştürülebilir malzemenin kullanıldığı yenilikçi ürünler geliştirin.
 • Belirlenen çevresel hedefler ve hedefler ışığında, ISO 14001 Çevre Yönetim Standartlarına uygun bir çevre yönetim sistemi uygulamak ve tüm çevresel faaliyetlerimizi çerçeve içinde geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Kalite Politikası

Çevre sektöründeki en iyi şirket olarak liderliğimizi sürdürmek için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve müşterilerimizle birlikte her şeyden en iyisini arayacağız.

Bu MAVI DENIZ’ın kalite politikası gereği;

 • Mavi Deniz’in gelecek vizyonu doğrultusunda; Uygun maliyetli, kullanımı kolay, güvenilir, çevreci tüketici dökülme tepkisi ürünleri geliştirir ve üretiriz ve müşteri ihtiyaçlarını beklentilerinin ötesinde karşılamak için en son teknolojiyi uygulayarak satış sonrası hizmet sunmaktayız.
 • Mümkün olan en kısa sürede ve optimum maliyetlerle acil müdahale hizmetlerini sunmak, müşteri beklentilerini eksiksiz bir şekilde karşılamak ve müşterilerimize en yüksek kalite seviyesine getirilen kirlilik yanlısı ürün ve hizmetleri geliştirmek.
 • Çözümlerin tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli uzmanlığı elde etmek için teknolojik yenilikleri yakından takip etmek.
  Yüksek güvenilirlik kriterleri ile uyumlu sistemler tasarlamak ve üretmek ve çalışma kapsamımıza dahil olan sistemlerin işleyişi ile ilgili ekonomik ve verimli yüksek teknoloji ile dökülme müdahale hizmetleri sağlamak.
 • Sürekli artan rekabet koşullarında sürekli geliştirmeye uygun yapımızla, en son teknolojiye uygun projeler geliştirmek, ekonomik olmakla birlikte, yürürlükteki uygulama kuralları, şartnameler ve standartlar ile müşterilerin gereksinimlerini karşılar.
 • Sürekli eğitim faaliyetleri ile en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın katılımını, memnuniyetini ve gelişimini sağlamaya çalışıyoruz.
  Çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin çalışma kalitesini, onları cesaretlendirerek ve destekleyerek ve böylece toplumun kalitesini bir bütün olarak yükselterek artırın.
 • Yönetim sistemimizi ve iş süreçlerini tedarikçilerimizle başlayıp müşterilerimize son vererek, genel performansımızı geliştirmek ve tüm faaliyet alanlarımızdaki değerlerimizi geliştirmek için proaktif yaklaşımları tanımlarız.
 • Toplam Kalite Felsefesi prensiplerine dayanan ve ekip çalışması anlayışıyla hareket eden, kurumsal ve departman hedeflerine ulaşmak ve hedef pazarlarda sürekli gelişim ve büyümeyi sürdürmek için çok çalışıyoruz.
 • ISO 9001 standart gerekliliklerine uyum için Kalite Yönetim Sistemimizi belgelendirir, sertifikalandırır ve sürekli iyileştiririz.