Petrol Sızıntısı Müdahale + Petrol Sızıntısı Önleme


previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Mavi Deniz, hem deniz hem de kara tabanlı Petrol Yayılımı Müdahale + Petrol Yayılımı Önleme alanında bölgedeki en önemli özel şirkettir. Uzmanlığımız, büyük ölçekli deniz petrol döküntülerinden karadaki küçük bilinmeyen tehlikeli madde cevabına kadar uzanır.

Mavi Deniz; Petrol Terminali, Rafineri, Tersaneler, Hurdalar, Boru Hatları, Offshore Platformları, Elektrik Santralleri, Fabrikalar, Liman ve Marinalar da dahil olmak üzere her türlü petrol elleçleme tesisine Petrol Yayılımı Tepkisi + Petrol Yayılımı Önleme için komple paketler sunmaktadır.

Acil Müdahale Müdahale ve Dökülme Önlemenin anahtar teslimi için ekipman ve malzemelerin yanı sıra, özel müdahale ihtiyaçlarınız için size yardımcı olacak eğitimli yöneticiler, amirler ve teknisyenlerimiz bulunmaktadır. Personel ve projeye özel özgeçmişler istek üzerine ve ayrıca müşteri referansları mevcuttur.

Endüstri, düzenleyici kurumlar ve yerel kaygılarla ilişkilerimiz benzersizdir. Az sayıda organizasyon daha geniş bir deneyim sunabilir.

Mavi Deniz şunları sunmaktadır:

 • Olaylarda 7 x 24 Acil Durum Petrol Yayılımı ve Petrol Yayılımı Önleme
 • Petrol Yayılımı ve Petrol Yayılımı Önleme ekipmanı; Petrol patlamaları, Yağ yağları, Yağ emiciler, Yağ Geri Kazanım Tekneleri – Gemiler, Yağ Depolama Tankları, ham petroller ve her türlü ürün için yüksek kapasiteli pompalama ekipmanları, Geçici Depolama Tankları
 • Coast Oil Spill Temizlik ve Saha İyileştirme (göller, plajlar, kayalık kıyılar ve rıhtımlar)
 • Toplanan tüm artıkların, ağır tortuların, yağların, çamur ve kimyasal maddelerin uzaklaştırılması, taşınması ve nihai bertarafı
 • Topraklama veya batık gemilerden petrol (kargo ve sığınaklar) ve gemiden gemiye veya gemiye pompalama – transfer ve batık sökme hizmetleri
 • Petrol terminalleri, limanlar ve diğer yüksek riskli alanlar için acil durum planlaması ve risk değerlendirmesi ve petrol kirliliği olayları yanıtları için alıştırmalar
 • Petrol Yayılımı Müdahale ve Petrol Yayılımı Önleme Ekipmanı Kiralama (petrol sızıntısı toplama, geri kazanım, nakliye, dekontaminasyon)
 • Offshore lojistik destek hizmetleri ve geniş ekipman ihtiyacına yönelik petrol sızıntısına müdahale.

Kara Petrol Yayılımı Kirliliği

Tecrübeli ekiplerimiz yurtiçi petrol sızıntılarına ve küçük bir evsel ısınan petrol sızıntısından petrol boru hattı döküntüleri, jet yakıtı döküntüleri ve endüstriyel yağ depolama döküntüleri gibi büyük endüstriyel olaylara kadar diğer tehlikeli madde sızıntılarına cevap verebilir.

Mavi Deniz, petrol ürünleri için çeşitli toprak bazlı müdahalelerde de yardımcı olabilir.

 • Tank çiftlik petrol sızıntısı
 • Petrol boru hattı sızıntısı
 • Jet yakıt dökülmesi
 • Endüstriyel yağ depolama dökülme
 • Tanker rollover ürün kurtarma
 • Raylı olay dökülmeleri
 • Havacılık olayları dökülüyor
 • Acil durum planlaması
 • Site düzenleyici uygunluk denetimleri
 • Kirlenmiş sitelerin iyileştirilmesi
 • Çevresel site incelemeleri

Mavi Deniz’in acil olarak güvenli ve verimli bir şekilde ele alındığı kanıtlanmıştır.

Ayrıca Mavi Deniz, acil durum tamamlandıktan sonra iyileştirme işlemlerini yapabilir. Saha değerlendirmesinden restorasyona kadar uzanan hizmetlerle, çevredeki ortamı orijinal durumuna döndürmeye yardımcı olabilecek personel ve alt yüklenicilerimiz bulunmaktadır.

Deniz Petrol Yayılımı Kirliliği

MAVİ DENİZ, İstanbul’da bulunan, günde 24 saat, beklemede 365 gün, Petrol Yayılımı Müdahale ve Önleme Servisi’nde görevli müdahale ekiplerine sahiptir.

MAVİ DENİZ, ekipman ve personeliyle bölgedeki önde gelen Petrol Yayılımı ve Petrol Sızıntısı Önleme yüklenicisidir. Çarpışma, yangın ya da topraklama sonucunda denizlere yayılan yakıtların, yağların ve kimyasalların neden olduğu çevre kirliliğinin önlenmesi ve en aza indirilmesi konusunda şirketimiz tam donanımlı ve donanımlı bir rol oynamıştır.

Mavi Deniz, deniz, nehir, haliç veya kıyı şeridinde meydana gelen olaylara cevap vermek için 24 saat beklemektedir. Mavi Deniz, kurulduğu günden bu yana Türkiye’deki hemen hemen her önemli deniz tahliyesi müdahalesinde yer almıştır.

Ayrıca Mavi Deniz’in uzmanlıklarının hem Ege Denizi, Karadeniz, Marmara Denizi hem de Akdeniz’de müşterilere yardımcı olması istenmiştir.

Mavi Deniz, açık denizde / kıyıdan su kurtarma, kıyı şeridi temizliği, kargo çakmağı ve kurtarma kazası taşıtlarında petrol sızıntıları konusunda uzmanlaşmıştır.

Mavi Deniz, tüm dünyada yüksek verimli anti-kirlilik tankları SEACAT’ın dahil olduğu personel ve petrol sızıntısı müdahale ekipmanlarını derhal sevk edebilir.

Mavi Deniz, ihtiyaçlarınız doğrultusunda proje yönetimi, sözleşmeli işgücü, özel ekipmana, malzeme tedariki ve bertaraf seçenekleri sunabilir.

Mavi Deniz, deniz ortamının korunması ve temizlenmesi, petrol ve kimyasal dökülme hizmetlerine müdahale konularında eksiksiz hizmetler sunmaktadır.

Acil durum yağ transferleri yapmak, çevreleme kirliliği gibi önleyici kirlilik önlemleri ve kira bekleme geri kazanım ekipmanlarını yerleştirmek ve şirkete özel müdahale eğitimi gibi diğer hizmetleri yerine getirmek için donanımlıyız. İş teknesine ihtiyacınız varsa, açık deniz sondaj platformu kullanımı için römorkör, koruma bomları, çakma operasyonu için çamurluklar, vakum üniteleri, kıyı bomları

Explore some of Our Operations

clt compact preloader

Sorry,You have not added any story yet