Deniz Yakma | Gemi Yakma Kazanı


Mavideniz deniz fırını | Gemi yakma fırını tam otomatik-küçük boyutlar-hem sıvı hem de katı atık yakmak için yüksek kapasiteli; çamur yağı, kanalizasyon çamur, plastik, kağıt, karton, ahşap, kauçuk, bez, yağlı paçaları, gıda atık ve hastane atık gibi.  Deniz yakma fırını | Gemi yakma fırını hiçbir filtre/hiçbir süzgeç ile çamur yakma sistemi vardır.

Maksimum ısı kapasitesi: 180,000, 400,000, 500,000, 730,000 kcal/h (210, 465, 580, 850, kW)
Atık yağ işleme kapasitesi: 40-116 kg/h
Katı malzeme işleme kapasitesi: 17-60 kg/h

Özellik

  • IMO-çözünürlük MEPC. 76 (40) kabul edilen 25. 1997 Eylül.
  • MARPOL 73/78 ek V ‘nin uygulanması için revize edilen yönergeler
  • IMO MARPOL Annex VI 26 ‘ da benimsenmiştir. 1997 Eylül.
  • Avrupa Med (Denizcilik Ekipmanları Direktifi 96/98/EC) uyarınca yakma fırını CE işaretleme