Gemi Atıklarını Boşaltma Mavnası

Ship Waste Offload Barge 1
Ship Waste Offload Barge 5
Ship Waste Offload Barge 4
Ship Waste Offload Barge (1)
Ship Waste Offload Barge (5)
Ship Waste Offload Barge (4)
previous arrow
next arrow

Petrol ürünleri, enkaz ve atıkların depolanması ve taşınması için Gemi Atığı Boşaltma Mavna tasarımları. Gemi onarımı ve çok daha fazlası için de kullanılabilen sağlam, çift cidarlı tank mavnalarıdır. Boşaltma Mavnaları açık denizde kullanılabilir, kullanımı kolaydır, güverte mavnaları, iskele ve hem limanda hem de sahil boyunca sayısız amaca hizmet eder.

Özellikleri

  • Hızlı bağlantı kaplinleri
  • Ayrılmış tanklar
  • Tank ısıtma sistemi
  • Açık deniz yetenekli
  • Geri kazanılan moloz, çöp, su otu, kütük, silt veya petrol ürünlerini depolamak ve taşımak için uygun maliyetli çözüm.
  • Marpol 73/78 Ek yönetmeliklerine uygun

GEMİLERDEN TOPLANAN ATIK TÜRLERİ

1) Gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan Marpol 73/78 Ek-I kapsamındaki Petrol ve Yağ teslimi atıklar;

Sintine: Gemi, batardo, antrepo ve benzeri gemi bölümlerinin makine ve yardımcı alt tanklarında oluşan süzülen su ve yağlı atıksu.
Çamur: Makine dairelerinde, gemilerin yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında oluşan tortu ve yağlı tortulardan oluşan çamur.
Slop: Gemilerin kargo tanklarında oluşan tank yıkama suyu, slop tanklarında biriken yağlı su atıkları dahil.
Kirli Balast: Gemiden denize bırakıldığında, su üzerinde veya kıyı şeridinde Petrol, Petrol türevi lekeler veya petrol lekelerinin görünümüne neden olan veya su üzerinde veya su altında renk değişiklikleri oluşturan veya süspansiyon halinde katı madde/emülsiyon birikmesine neden olan balast suyu.
Atık yağ: Gemide birincil makineler ve yardımcı makineler tarafından kullanıldıktan sonra özelliğini kaybeden kirli yağlar. Katı çamur: Geminin yağ tankının dibinde katılaşan yağ çamuru.

2) Marpol 73/78 Ek-IV kapsamındaki atıksu/kanalizasyon: kanalizasyon: tuvalet, pisuar ve klozet frengilerinden kaynaklanan atıklar, revir, dispanser ve hastanelerdeki lavabo, frengi ve lavabolardan kaynaklanan sıvı atıklar, canlı hayvanlar veya diğer atık sular bunlara karışıyor.

3) Marpol 73/78 Ek-V kapsamındaki çöp/çöp atıkları: çöp: geminin olağan çalışması nedeniyle oluşan ve Marpol 73/78 ek-V kapsamında oluşan belediye ve işletme katı atıksuları.

Kategori-1: plastik
Kategori-2: yüzer; kazık aletleri, kaplama veya paketleme malzemeleri
Kategori-3: zemin; kağıt ürünleri, artıklar, cam, metal, şişeler
Kategori-4: kağıt ürünleri, artıklar, cam, metal, şişeler, çanak çömlek
Kategori-5: gıda atıkları
Kategori-6: Ağır metal atıkları veya toksik plastik ürünlerden oluşanlar hariç fırın külleri

Get a quote