Mühendislik

Artan teknoloji ve şiddetli rekabet, geleceğin stratejik teknolojilerine ve ürünlerine yönelik yoğun ve sürekli araştırma ve geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. En iyi teknolojileri içselleştirme ve geliştirmede rekabet avantajını öngören Mavi Deniz, 1990 yılında Ar-Ge faaliyetlerine başlamıştır.

Mavi Deniz A.Ş. ürünler ve teknoloji yaratmak için bilinçli adımlar atmaya karar verdi. Bu hedef doğrultusunda Mavi Deniz mühendislik gücünü artırmış, insan kaynağına yatırım yapmış, işbirlikleri kurmuş ve laboratuvar olanaklarını hızlı sonuç almak için kullanmıştır. Bu yatırımlar, ürün tasarlamak, üretmek ve genişleyen pazardaki fırsatlardan yararlanmaktır.
Mevcut Ar-Ge çalışmaları doğrudan ürün geliştirme ile ilgilidir ve çıktıları rekabet avantajı sağlayan ticari ürünlerdir.

Teknoloji ve ürün geliştirme konusunda küresel standartlarda çalışan Mavi Deniz Ar-Ge, şu ürünlere odaklanmaktadır:

  • Çevre dostu (geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve düşük enerji ve su tüketimi),
  • Konfor ve müşteri memnuniyetini sağlamak (akıllı, sessiz, pratik),
  • Ekonomiktir ve geleceğin standartlarına uygundur.
  • Ar-Ge Müdürlüğü, Mavi Deniz’in Ar-Ge faaliyetlerini şirket merkezinde ve fabrikalarda Ürün Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütmektedir.
  • Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek için Mavi Deniz, yerel ve uluslararası üniversiteler, tedarikçiler, araştırma kuruluşları ve enstitülerle işbirliği yapmaktadır. Ayrıca düzenli olarak beyaz eşya ve ticari fuarlara katılmakta, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve toplantılarda bildiriler sunmaktadır.

Ar-Ge

BÖLGESİNDE UZMAN…

Mavi Deniz’de araştırma ve geliştirme, çok sayıda ve çok farklı alanlara yayılıyor. Bilim adamlarımız ve mühendislerimiz, doğa ve geleceğin dijital fabrikası için yeni malzemeleri analiz eder, teknikler ve yeni analitik ekipman geliştirir. Tüm yenilikler yeni uygulamalara yol açar ve müşterilerimizin pazara daha verimli ürünler getirmesine, daha fazla iş alanı açmasına veya maliyetleri düşürmesine yardımcı olur.

TASARIM VE PROTOTİP

Rekabet koşulları, yüz germe ihtiyacını karşılamakta ve kirlilik müdahale ekipmanları sektörü için yeni parçalar yapmaktadır.

Ödüller

Mavi Deniz, teknolojiye yaptığı yatırımların yanı sıra Türkiye’nin en bilinen şirketi olmanın yanı sıra ürünleri ve çeşitli platformlarda sunduğu bilgilerle de ödüle layık görüldü. Bugüne kadar alınan ödüller, ulaşılması zor bir başarı seviyesinin kanıtıdır.
İstanbul Ticaret Odası, Teknoloji Geliştirme İlk On Şirketi, 2005

  • TÜBİTAK Araştırma ve Geliştirme Ödülü, 2005.
  • TÜBİTAK Araştırma ve Geliştirme Ödülü, 2006.
  • TTGV Araştırma ve Geliştirme Ödülü, 2006.
Get a quote