İçeriğe geç

Marpol Atık Kabul Tesisi

Marpol Waste Reception Facility (2)
Marpol Waste Reception Facility (1)
Marpol Waste Reception Facility (4)
Marpol Waste Reception Facility (3)
previous arrow
next arrow

Atık Kabul İstasyonu, limanlara yükleme/boşaltma amacıyla gelen gemilerin sintine suyu, atıksu, çamur, şev, atık yağ ve çöplerinin alınarak Gemilerden ve Atıklardan Toplama Atıklarına göre farklı konteynerlere ayrıştırıldığı bir tesistir. Kontrol Yönetmeliği”. MARPOL Ek-I kapsamında Atık Kabul İstasyonumuzda sintine suyu tahliye edilecek; Tesisimizde kalan atıksu arıtılacaktır. (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği) hükümlerine göre (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği) hükümlerine göre deşarj edilecektir S.K.K.Y. Lisanslı tesislerde çamur, atık yağ ve suyu alınmış sintine suyu bertaraf edilecektir.

MARPOL Ek-V’ye tabi olan çöp atıkları katı atık deposu proses alanına gönderilecektir.

İşleme tesisi iki bölüme ayrılır:

Katı atık bölümü, gemiden toplanan tüm evsel atıkların ayrıca ayrıştırıldığı ve yüksek kaliteli geri dönüştürülebilir malzeme üretmek için işlendiği yerdir. Tüm atıkların bir konveyör bant üzerinde gittiği ve ayrıca çeşitli kategorilere ayrıldığı bir Malzeme Geri Kazanım Tesisimiz (MRF) var; kağıt, karton, plastik, teneke kutular, cam şişeler ve “geri dönüştürülemeyen kontamine atıklar”.

Uygulanabilir olduğunda geri dönüştürülemeyen kontamine atık, tahliye edilen baca gazının katı ulusal ve uluslararası emisyon seviyelerini karşılamasını sağlayan gaz temizleme kuleleri ile donatılmış atık yakma fırınlarına konur. Yakma fırınları, son derece katı olan Avrupa Birliği çevre standartlarına uygundur.

TP 1TP 5TP 10TP 15TP 20TP 25
Capacity1 m3/hr5 m3/hr10 m3/hr15 m3/hr20 m3/hr25 m3/hr
Storage Tanks1 m3 to 2.000 m3 ( Optional )
Fiyat teklifi al