POLİTİKALARIMIZIN SÖZÜ

policy excellence mavi deniz
policy excellence mavi deniz
Policy Excellence Mavi Deniz
Policy Excellence Mavi Deniz
previous arrow
next arrow

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası

Mavi Deniz ve çalışanları olarak SEÇ’i gelecek nesillere emanet olarak görüyoruz. Yönetimimizin temelini oluşturan Toplam Kalite felsefesi anlayışıyla çevreyi ve doğal kaynakları korumayı iddia ediyoruz.

MAVİ DENİZ’in SEÇ’si aşağıdaki alanlara odaklanır;

Yurtdışı operasyonlarla ilişkili atipik riskler dahil olmak üzere HSE Risklerinin entegre yönetimi;
Her iş alanında SEÇ Liderliği ve Hesap Verebilirlik;
SEÇ kültürünün iletişimi ve yaygınlaştırılması.

Kalite politikası

Çevre sektöründe en iyi şirket olarak liderliğimizi sürdürmek için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve müşterilerimizle birlikte her şeyde en iyiyi arayacağız.

Bu nedenle MAVİ DENİZ’in kalite politikası;

 • Mavi Deniz’in gelecek vizyonu doğrultusunda, ekonomik, kullanımı kolay, güvenilir, çevre dostu tüketici döküntülerine müdahale ürünleri geliştiriyor ve üretiyor ve müşteri memnuniyetini sağlamak için en son teknolojileri uygulayarak satış sonrası hizmet sunuyoruz. müşteri ihtiyaçlarını beklentilerinin ötesinde
 • Acil müdahale hizmetlerini mümkün olan en kısa sürede ve optimum maliyetlerle sunmak, müşterilerimizin beklentilerini kapsamlı bir şekilde karşılamak ve müşterilerimize sunulan kirlilik müdahale ürün ve hizmetlerini en üst kalite seviyesine çıkarmak.
 • Çözümlerin tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli uzmanlığı kazanmak için teknolojik yenilikleri yakından takip etmek.
 • İş kapsamımızda yer alan planların işletilmesi ile ilgili olarak yüksek güvenilirlik kriterleri ile uyumlu sistemler tasarlamak ve üretmek ve finansal ve verimli yüksek teknoloji ile döküntü müdahale hizmetleri sunmak.
 • Yapımız sürekli artan rekabet koşullarında sürekli gelişmeye uygundur. En son teknoloji için ideal projeler geliştirmek ekonomiktir ve geçerli uygulama esaslarını, şartnameleri ve standartları ve müşterilerin gereksinimlerini karşılar.
 • En temel kaynağımız olan sürekli eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın katılımını, memnuniyetini ve gelişimini sağlarız.
 • Çalışanlarımızı, çözüm ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi teşvik ederek ve destekleyerek çalışma kalitelerini yükseltmek, böylece toplumun kalitesini yükseltmek.
 • Tedarikçilerden başlayıp müşterilere kadar uzanan yönetim sistemimizi ve iş süreçlerimizi gözden geçirerek, genel performansımızı iyileştirmek ve tüm faaliyet alanlarında değer yaratmak için proaktif yaklaşımlar tanımlıyoruz.
 • Toplam Kalite Felsefesi ilkelerinden yola çıkarak ve ekip çalışması anlayışıyla hareket ederek, kurumsal ve departman hedeflerine ulaşmak, hedef pazarlarda sürekli ilerleme ve büyümeyi sürdürmek için var gücümüzle çalışırız.

Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 standart gerekliliklerine uymak için belgeliyor, sertifikalandırıyor ve sürekli iyileştiriyoruz.
MAVİ DENİZ, entegre kalite ve çevre yönetim sistemi için onay aldı. Mavi Deniz’i dünyada benzersiz ve kendi sektöründe gömülü sistem onayı alan birkaç şirketten biri yapıyor.

Tüm şirket faaliyetleri ISO 9001:2008 ve çevre yönetim sistemi ISO 14001:2004 sertifikasına göre sertifikalandırılmıştır. Petrol sızıntısı müdahale ekipmanı ve tarama makineleri Türkiye’de üretilmektedir. Kalitemiz ve standartlarımızla gurur duyuyoruz ve üretim tesisi uluslararası kabul görmüş ISO 9001 Kalite belgesine ve ISO 14001 Çevre belgesine sahiptir.

Ayrıca, MAVİ DENİZ tarafından tedarik edilen tüm kirlilik kontrol ürünleri ve makineleri ilgili ulusal ve uluslararası otoriteler ve klas kuruluşları tarafından onaylanmaktadır.

Ortaklarımız bizi akredite ediyor ve şimdi MCA ve IMO düzeyinde eğitim kursları ve genellikle müşterilerimizin gereksinimlerine göre özelleştirilmiş kurslar sunuyor. Acil durum planlarına, yerel talebe ve olası çevresel olaylara göre uyarlanmış mümkün olan en iyi petrol sızıntısı müdahale ekipmanını sağlıyoruz.

MAVİ DENİZ, TC Çevre Bakanlığı tarafından MARPOL sıvı ve katı atık kabul sertifikalarına ilişkin toplama gemilerinin atıklarını yetkilendirdi.

Mavi Deniz, tersane, liman, rafineri gibi kıyı tesislerine hizmet vermektedir. Geniş filomuz ve alanında uzman kadromuz/ekibimiz ile TC Denizcilik Bakanlığı tarafından ‘Deniz Ortamının Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Müdahale ve Zararların Tazmin Edilmesi Esasları’ sertifikaları bulunmaktadır.

Bu konuda Mavi Deniz :

 • Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı ile teknik, ekonomik ve ticari değerlendirmelerin ardından doğal kaynaklarımızı korumak, enerji ve hammaddeleri en verimli ve verimli kullanmak ve teknolojiyi uygulamak, çevreye atılan atıkları minimuma indirir.
 • Kirliliği kaynağında oluşmadan önleyecek sistemlerin detaylandırılması.
 • Ulusal ve uluslararası çevre sistemlerinin yasal kural ve düzenlemelerine uygun hareket etmek.
 • Malzemeyi ve teknolojiyi seçin planlama aşamasından başlayarak üretim ve kullanım zamanında olumsuz çevresel etkileri en aza indirgemek.
 • Ekolojik riski ortadan kaldırmak için çevresel parametreleri sürekli olarak kontrol eden, izleyen ve tanımlayan bir altyapı geliştirmek.
 • Mavi Deniz bünyesinde çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı eğiterek ve kontrol ederek çevre duyarlılığını artırıyoruz.
 • Atık miktarını azaltıyor, geri kazanım ve geri dönüşüm faaliyetlerini destekliyoruz.
 • Ürünlerimizde üretim sürecimizde yeni veya geliştirilmiş uygun teknolojileri kullanarak kirliliği önlemek.
 • Daha az çevresel etkiye sahip, daha az yakıt tüketen, daha az gürültülü ve daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme olan yenilikçi ürünler geliştirin.
 • Belirlenen çevresel hedefler ve hedefler ışığında ISO 14001’e uygun bir çevre yönetim sistemi uygulamalıyız.
 • Çevre Yönetim Standartları ve çerçevesinde tüm çevre faaliyetlerimizi geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

Müşterilerimize Fayda Sağlayacak Sürekli Optimizasyon

 • Devam Eden Sertifikasyon Süreci
 • Üretim Sırasında Yapılan Kalite Kontrolleri
 • Standart Yağ Prosedürleri
 • Tedarikçilerimizle Yakın Diyalog

Mavi Deniz, başlıca Sınıflandırma Kuruluşlarının standartlarına uygun işler gerçekleştirir, örneğin:

 • AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
 • LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING
 • BUREAU VERITAS
 • DET NORSKE VERITAS
 • GERMANISHER LLOYD
 • NIPPON KAIJI KYOKAI
 • RUSSIAN REGISTER OF SHIPPING
 • RINA
Get a quote